24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού λιμένος ΕΚΙΠ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ ΟΡΘΟ
24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά την προστασία περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-1
24/07/2020
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού θαλάσσιου χώρου και παρακείμενου χώρου ευθύνης λιμένος Μικρολίμανου στις εγκαταστάσεις
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού/υπ’ αριθμ’ […]
24/07/2020
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού/υπ’ αριθμ’ […]
23/07/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΙΠ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
23/07/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
13/07/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
14/04/2020
Λειτουργία του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά με προσωπικό ασφαλείας μετά και την Πανδημία
Πανδημία λοιμώδους νόσου COVID-19 (Κορωνοϊός)- Λειτουργία του Εθνικού […]