21/08/2020
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-18 (Β’ 5207) κοινής […]
13/08/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα το βρείτε […]
24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού λιμένος ΕΚΙΠ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ ΟΡΘΟ
24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά την προστασία περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-1
24/07/2020
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού θαλάσσιου χώρου και παρακείμενου χώρου ευθύνης λιμένος Μικρολίμανου στις εγκαταστάσεις
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού/υπ’ αριθμ’ […]
24/07/2020
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού/υπ’ αριθμ’ […]
23/07/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΙΠ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
23/07/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
13/07/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ