Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού θαλάσσιου χώρου και παρακείμενου χώρου ευθύνης λιμένος Μικρολίμανου στις εγκαταστάσεις