21/12/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
05/11/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
12/10/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
23/09/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
11/09/2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού λιμένος ΕΚΙΠ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ ΟΡΘΟ
24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά την προστασία περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-1
24/07/2020
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού θαλάσσιου χώρου και παρακείμενου χώρου ευθύνης λιμένος Μικρολίμανου στις εγκαταστάσεις
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού/υπ’ αριθμ’ […]
24/07/2020
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού/υπ’ αριθμ’ […]