Διοικητικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας «Αγίου Κοσμά» συγκροτούν Διεύθυνση στην οποία υπάγονται τα Τμήματα και Γραφεία όπως παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ: ΠΑΛΜΟΥ ΑΝΝΙΤΑ

Τηλέφωνο: 216 800 2601 (ΕΣΩΤ.19)


ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Τηλέφωνο: 216 800 2601(ΕΣΩΤ.15)

 • Γραφείο Γραμματείας (ΕΣΩΤ.10)
 • Γραφείο Κίνησης και Προσωπικού(ΕΣΩΤ.17)
 • Γραφείο Διασφάλισης και Καθαριότητας χώρων
 • Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας (Ιατρείο)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΗΝΟΒΙΑ

Τηλέφωνο: 216 8002601 (ΕΣΩΤ.26)

 • Γραφείο Λογιστηρίου (ΕΣΩΤ.25,28)
 • Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού(ΕΣΩΤ.26)
 • Γραφείο Διαχείρισης Υλικού( ΤΗΛ.210-9813378)
 • Γραφείο Προμηθειών(ΕΣΩΤ.24)
 • Γραφείο εκμετάλλευσης περιουσίας και χώρων
 • Γραφείο στατιστικής και πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

Τηλέφωνο: 216 800 2601 (ΕΣΩΤ.20)

 • Γραφείο Θαλασσίων Αθλημάτων και υγρού στίβου (ΕΣΩΤ.21)
 • Γραφείο χερσαίων Αθλημάτων (ΕΣΩΤ.20)
 • Γραφείο Κίνησης και διάθεσης αθλητικών χώρων Τηλέφωνο: 210-9839224
 • Γραφείο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (ΕΣΩΤ.20)
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων – Ενημέρωσης Κοινού (ΕΣΩΤ.19)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΝΑΣ

Τηλέφωνο: 216 800 2601-2109813378

 • Γραφείο Εποπτείας – Μελέτης και συντήρησης πρασίνου
 • Γραφείο Δομικών Έργων
 • Γραφείο Μηχανολογικών – Υδραυλικών – Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Γραφείο Αξιοποίησης τροχοφόρων και λοιπού εξοπλισμού

Ανεξάρτητα Γραφεία που υπάγονται στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
 • Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
 • Γραφείο Οργάνωσης και Μελετών Αξιοποίησης χώρων
 • Γραφείο Γραμματείας Ε.Δ. (ΕΣΩΤ.12)