Ξενώνες Αθλητών


Συγκρότημα Αθλητικών Ξενώνων

Το συγκρότημα των ξενώνων αποτελείται από εκατό δώδεκα (112). Τα σαράντα πρώτα δωμάτια κατασκευάστηκαν το 1960 και ανακαινίσθηκαν πλήρως το 2002 έτος κατασκευής και των υπολοίπων εξήντα ενός ξενώνων.

Τα δωμάτια έχουν εμβαδόν δεκαοκτώ (18 τ.μ.) τετραγωνικά.

Στους ξενώνες παραχωρούνται σε αθλητές-τριες υψηλού αγωνιστικού επιπέδου που στελεχώνουν τις Εθνικές Ομάδες και προπονούνται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά με προτεραιότητα αθλητές από επαρχεία. Οι αθλητές – τριες που φιλοξενούνται στους ξενώνες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά καθώς και τα κριτήρια για την επιλογής τους είναι αρμοδιότητα των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών Ομοσπονδιών. Η διάθεση των ξενώνων (αριθμός δωματίων) στις αθλητικές

Ομοσπονδίες ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά.

Υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης των Ξενώνων σε αθλητές ομάδων με πληρωμή αντίστοιχου αντιτίμου βάσει τιμολογίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 210- 9839220.