Χώροι εκδηλώσεων


Αίθουσα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Η αίθουσα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων η οποία ανακαινίσθηκε το 2005 βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο (συγκρότημα γραφείων) του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά. Είναι χωρητικότητας 160 θέσεων και είναι πλήρως εξοπλισμένη και διατίθεται για την διεξαγωγή σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Η πολιτική για την χρήση της αίθουσας καθώς και το κόστος καθορίζεται από την Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά και είναι η παρακάτω:

Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο φορέα – πρόσωπο η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 – 14:00).

Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί με φαξ στο 210 –9812184.

Το αντίτιμο χρήσης για την αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων πενήντα ευρώ (250 € ) ημερησίως.


Υπαίθριος Χώρος Εκδηλώσεων

Η διαδικασία για την χρήση του Υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων είναι η παρακάτω:

Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο φορέα - πρόσωπο η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 – 14:00).

Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί με φαξ στο 210 –9812184.

Το αντίτιμο χρήσης καθορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.


Υπαίθριο Θέατρο

Σε ένα πολύ όμορφο διαμορφωμένο και ανακαινισμένο χώρο βρίσκεται το υπαίθριο θέατρο με χωρητικότητας οκτακοσίων (800) θέσεων. Το θέατρο συμπληρώνεται με ένα μικρό συγκρότημα αποδυτηρίων (καμαρίνια) ενώ παράλληλα διαθέτει και τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Το θέατρο διατίθενται σε χρήση από το κοινό και μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις ,καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ...

Η πολιτική για την χρήση του θεάτρου καθώς και το κόστος καθορίζεται από την Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά και είναι η παρακάτω.

Η διαδικασία για την χρήση του υπαίθριου θεάτρου είναι η παρακάτω:

Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο φορέα - πρόσωπο η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 – 14:00).

Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί με φαξ στο 210 –9812184.

Το αντίτιμο χρήσης για το θέατρο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 € ) ημερησίως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 210- 9839220.