Επιτροπή Διοίκησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ ΧΡΥΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Aν. Πρόεδρος, Γλυμακοπούλου Μαρία
Αν. Αντιπρόεδρος, Ορφανός Ηλίας
Αν. Γραμματέας, Μπόνης Στέλιος
Αν. Ταμίας, Ήμελλος Δημήτρης
Αν. Έφορος, Τσορτανίδης Λεωνίδας
Αν. Μέλος, Δελατόλα Μαρία
Αν. Μέλος, Κανελόπουλος Γιώργος


9759/16-11-2023 (ΦΕΚ 1264/ΥΟΔΔ/23.11.23)