Επιτροπή Διοίκησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ ΧΡΥΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 

Τηλέφωνα: 210 9839215 & 216 800 2601(εσωτ.11,12)

E-mail: president@eakn-agioskosmas.gov.gr