Στίβος

Κατασκευάστηκε το 2002 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για προπόνηση των αθλητών Στίβου στη χρονική περίοδο πριν την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004».

Η συνολική έκταση της εγκατάστασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εκατό σαράντα πέντε τετραγωνικά μέτρα ( 5.145 τ.μ.). και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Κλειστό προπονητήριο Στίβου με εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε τετραγωνικά μέτρα (4.485 τ.μ.)

Υποστηρικτικοί Χώροι προπονητηρίου με εμβαδόν εξακόσια εξήντα τετραγωνικά μέτρα (660 τ.μ.).

Το κλειστό προπονητήριο στίβου έχει μήκος διακόσια μέτρα (200 μ.) και μέγιστο πλάτος τριάντα μέτρα (30 μ.) και περιλαμβάνει επτά (7) διαδρομές από συνθετικό τάπητα.

Διαθέτει ειδικά διασκευασμένους και εξοπλισμένους χώρους για τα αγωνίσματα των αλμάτων (μήκος, τριπλούν και ύψος), καθώς και για το αγώνισμα της σφαιροβολίας.

Επίσης έχει αίθουσα ενδυνάμωσης με ελεύθερα βάρη, ειδικό τμήμα εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα για μυϊκή ενδυνάμωση, γραφεία εξυπηρέτησης των αθλητών–τριών καθώς και αποθηκευτικό χώρο οργάνων.

Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει δύο συγκροτήματα αποδυτηρίων τα οποία διαθέτουν σάουνα, πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο και φυσικοθεραπευτήριο καθώς και γραφεία και βοηθητικούς χώρους. Σε ειδικές περιπτώσεις (μεμονωμένες αθλητικές εκδηλώσεις η εγκατάσταση μπορεί να παραχωρηθεί σε φορείς (αθλητικές ομοσπονδίες, σωματεία, ιδιωτικοί φορείς κλπ.).

Η διαδικασία για την χρήση των προπονητηρίων του Στίβου είναι η παρακάτω:

Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο φορέα – πρόσωπο η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 –14:00).

Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί με φαξ στο 210 –9812184.

Το αντίτιμο χρήσης των προπονητηρίων καθορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 210- 9839220.