Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά


Συγκρότημα Κολυμβητηρίων "Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά “Ε.Κ.Ι.Π”"

To 1970 απόφαση του Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ παραχωρήθηκε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παραλιακή θαλάσσια έκταση στη περιοχή Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιώς

Το 1972 και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε η υπαγωγή του Μικρολίμανου στο Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά (Ε.Κ.Ι.Π.).

Με απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης το 1981, η Γ.Γ.Α. εγκατέστησε στην εν λόγω περιοχή τους παρακάτω πέντε (5) ναυταθλητικούς ομίλους:

Τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς (Ι.Ο.Π.)
Τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς (Ο.Σ.Φ.Π.)
Tον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Ο.Ι.Α.Θ.)
Το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας (Ν.Ο.Ε.)
Το Ναυτικό Αθλητικό Σύνδεσμο (Ν.Α.Σ.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο στο 216 800 2601 ή 210 983 9215