Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού λιμένος ΕΚΙΠ