ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ