ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ -15/10/2021