ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ 24 & 25/01/2022