Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α/2023