Η Επιτροπή Διοίκησης παρούσα στην Ημερίδα Διαλόγου για τον Αθλητισμό