08/02/2021
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
28/01/2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
26/01/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
26/01/2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
26/01/2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
22/01/2021
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO
Για να δείτε το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ […]
07/01/2021
Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΕΑΚΝ/ΑΚ).
Για την Προκήρυξη – Πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω […]
21/12/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
30/11/2020
ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ”ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ’ ΣΤΟ ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)