12/10/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
23/09/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
11/09/2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3473/20.08.2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.PDF  
11/09/2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
11/09/2020
Πίνακες-Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ.
Στα παρακάτω αρχεία (.pdf) θα βρείτε τους πίνακες […]
21/08/2020
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-18 (Β’ 5207) κοινής […]
13/08/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα το βρείτε […]
24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού λιμένος ΕΚΙΠ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ ΟΡΘΟ
24/07/2020
Διευκρινίσεις για διαγωνισμό που αφορά την προστασία περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-1