ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ”ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ’ ΣΤΟ ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)