22/01/2021
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO
Για να δείτε το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ […]
07/01/2021
Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΕΑΚΝ/ΑΚ).
Για την Προκήρυξη – Πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω […]
30/11/2020
ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ”ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ’ ΣΤΟ ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
24/11/2020
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 28-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2020
18/11/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
11/11/2020
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΑΚΝ ΑΚ
«Παροχή Διευκρινίσεων σε έγγραφη αίτηση Υποψήφιου Προσφέροντος Οικονομικού […]
11/09/2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3473/20.08.2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.PDF  
11/09/2020
Πίνακες-Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ.
Στα παρακάτω αρχεία (.pdf) θα βρείτε τους πίνακες […]
21/08/2020
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-18 (Β’ 5207) κοινής […]