04/10/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 8ΜΗΝΟ 2021-2022 ΑΔΑ 635Π469ΗΓ0-5ΜΖ_signed […]
10/09/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά  ανακοινώνει […]
27/06/2021
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ […]
25/06/2021
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση […]
17/06/2021
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση […]
19/04/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
14/04/2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΡΤΑΝ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
08/04/2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ 2021-2022
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
16/02/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ 16/02/2021
Σας ενημερώνουμε ότι το  Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας […]