25/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
24/01/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ 24 & 25/01/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
17/12/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTOY ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]
21/10/2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔ.101 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔ.102 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔ.103 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔ.101 […]
19/10/2021
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
14/10/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ -15/10/2021
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων,  […]
04/10/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 8ΜΗΝΟ 2021-2022 ΑΔΑ 635Π469ΗΓ0-5ΜΖ_signed […]
10/09/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά  ανακοινώνει […]
27/06/2021
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ […]