30/03/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]
22/03/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]
05/02/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 06/02/23
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
10/01/2023
Ανακοίνωση λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
05/01/2023
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
05/01/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
06/10/2022
Ενημερωτικό Σημείωμα Αλήθειες για το Μητρώο και Ευθύνες για την Αναστολή των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου από ΕΠΣ και ΕΠΟ
Γενικό Ενημερωτικό – Η αλήθεια για το Μητρώο […]
06/10/2022
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
02/09/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1_22 6ΝΑΘ469ΗΓ0-ΒΜΨ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΑΙΤΗΣΗ […]