11/11/2020
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΑΚΝ ΑΚ
«Παροχή Διευκρινίσεων σε έγγραφη αίτηση Υποψήφιου Προσφέροντος Οικονομικού […]
05/11/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
12/10/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
23/09/2020
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
“Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
11/09/2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3473/20.08.2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.PDF  
11/09/2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΕΥΔ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]
11/09/2020
Πίνακες-Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ.
Στα παρακάτω αρχεία (.pdf) θα βρείτε τους πίνακες […]