Αίθουσα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

aithousa sydedrionΗ αίθουσα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων η οποία ανακαινίσθηκε το 2005 βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο (συγκρότημα γραφείων) του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά. Είναι χωρητικότητας 160 θέσεων και είναι πλήρως εξοπλισμένη και διατίθεται για την διεξαγωγή σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
Η πολιτική για την χρήση της αίθουσας καθώς και το κόστος καθορίζεται από την Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά και είναι η παρακάτω:
Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο φορέα – πρόσωπο η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 – 14:00).
Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί με φαξ στο 210 –9812184.
Το αντίτιμο χρήσης για την αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων πενήντα ευρώ (250 € ) ημερησίως.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 210- 9839220.