ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Κατά την επίσκεψης σας στο Αθλητικό κέντρο μας μπορείτε να επιλέξετε πρόγραμμα άθλησης για όλη την οικογένεια.

Δείτε τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους στο επισυναπτόμενο αρχείο

Ατομικά αθλούμενοι

Μαθητές Σχολείων

Για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την διάρκεια του σχολικού περιπάτου οργανωμένο πρόγραμμα "Αθλητική Ημέρα" με δραστηριότητες :

Οργανωμένες ομάδες αθλουμένων

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 210- 9839220.