ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΕΑΚΝ ΑΚ

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την  ανάθεση εργασιών επαναχρωματισμού κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών χώρων του Ε.Α.Κ.Ν/ΑΚ, συμφώνως με το σχ. υπηρεσιακό σημείωμα/αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στην έδρα, στη Λ. Ποσειδώνος, Ελληνικό, ΤΚ 16777, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ

20161125-ΤΕΥΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ.doc

 

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΕΑΚΝ ΑΚ

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS