Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης σωληνώσεων περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης σωληνώσεων περιμετρικά  της κολυμβητικής δεξαμενής συμφώνως με το σχ. υπηρεσιακό σημείωμα/αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> στις εγκαταστάσεις της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» στο πρ. Ε.Κ.Γ. Πειραιά Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ, οδός Χαϊδαρίου 18, Πειραιάς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχ. διακήρυξης.

Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης σωληνώσεων περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS