Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κλάδευση εκατόν ογδόντα πέντε αλμυρικιών, κοπή πέντε ξερών πεύκων και ενός ξερού κυπαρισσιού.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κλάδευση εκατόν ογδόντα πέντε (185) αλμυρικιών, κοπή πέντε (5) ξερών πεύκων και ενός (1) ξερού κυπαρισσιού συμφώνως με το σχ. υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> και το σχ. έγγραφο του αρμόδιου Δασαρχείου Πειραιά, στις εγκαταστάσεις της «Αναθέτουσας Αρχής», ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (Ν.Π.Δ.Δ.), ήτοι στην έδρα στη Λ. Ποσειδώνος, Έναντι πρ. Δυτ. Αερολιμένα Αθηνών, ΤΚ 16777, Ελληνικό,ποσού ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, (αξία 12.096,77€ αξία + 2.903,23€ Φ.Π.Α 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει χαμηλότερης τιμής, μετά από σχετική αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Οικονομικών Προσφορών.

Διαβάστε την Πρόσκληση στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Διαβάστε το Υπόδειγμα Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κλάδευση εκατόν ογδόντα πέντε αλμυρικιών, κοπή πέντε ξερών πεύκων και ενός ξερού κυπαρισσιού.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS