Διακήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & περίληψη διακήρυξης.

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δηλ: λειτουργίας, επίβλεψης και συντήρησης των  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις του πρώην Εθνικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ και υδραυλικών εγκαταστάσεων της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>>, στην έδρα αυτής, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, στο Ελληνικό,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Διαβάστε την περίληψη στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υ/Δ  (TEΥΔ)

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Διακήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & περίληψη διακήρυξης.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS