Παράταση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και του Κολυμβητικού Συγκροτήματος του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.

Παράταση προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και του Κολυμβητικού Συγκροτήματος του Ε. Α. Κ. Ν. Αγίου Κοσμά.

Δείτε την απόφαση παράτασης προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ε. Α. Κ. Ν.

Δείτε την απόφαση παράτασης προσωρινής Άδειας Λειτουργίας του Κολυμβητικού Συγκροτήματος του Ε. Α. Κ. Ν.