Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω.

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει  την πλήρωσ η μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στο νομικό πρόσωπο δημοσίουδικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» μεσχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS