ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του, για το χρονικό διάστημα από την 1η  Ιουνίου 2016 έως και την 31η Οκτωβρίου 2016 (01-06-2016 έως και 31-10-2016).

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο