Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ξενώνων του ΕΑΚΝ/ΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτών.

Με την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς,  1η Σεπτεμβρίου 2015,  θα εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ξενώνων του ΕΑΚΝ/ΑΚ σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Δ του ΕΑΚΝ/ΑΚ με ΑΔΑ: ΩΖΣΖ469ΗΓ0-ΩΔ5 όπως επίσης  και ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτών.

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας των ξενώνων του ΕΑΚΝ/ΑΚ

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ξενώνων του ΕΑΚΝ/ΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτών.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS