Επιτροπή Διοίκησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Τηλέφωνα: 210 9839215 & 216 800 2601(εσωτ.11,12)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΗ ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ
ΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* E-mail: president[at]eakn-agioskosmas.gov.gr

Παρακαλούμε προκειμένου να αποστείλετε e-mail, αντικαταστήστε το [at] με το σύμβολο @