Διοικητικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας «Αγίου Κοσμά» συγκροτούν Διεύθυνση στην οποία υπάγονται τα Τμήματα και Γραφεία όπως παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ: ΠΑΛΜΟΥ ΑΝΝΙΤΑ
Τηλέφωνο: 216 800 2601 (ΕΣΩΤ.19)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Τηλέφωνο: 216 800 2601(ΕΣΩΤ.15)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
Τηλέφωνο: 216 8002601 (ΕΣΩΤ.26)

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
Τηλέφωνο: 216 800 2601 (ΕΣΩΤ.20)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: 216 800 2601-2109813378

Ανεξάρτητα Γραφεία που υπάγονται στον Πρόεδρο της Ε.Δ.