Διοικητικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας «Αγίου Κοσμά» συγκροτούν Διεύθυνση στην οποία υπάγονται τα Τμήματα και Γραφεία όπως παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 216 800 2601 (ΕΣΩΤ.27)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προϊσταμένη: ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 216 800 2601(ΕΣΩΤ.15)

 • Γραφείο Γραμματείας (ΕΣΩΤ.10)
 • Γραφείο Κίνησης και Προσωπικού
 • Γραφείο Διασφάλισης και Καθαριότητας χώρων
 • Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας (Ιατρείο)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Προϊστάμενος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
Τηλέφωνο: (ΕΣΩΤ.26)

 • Γραφείο Λογιστηρίου (ΕΣΩΤ.25)
 • Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού
 • Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
 • Γραφείο Προμηθειών

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Προϊσταμένη: ΠΑΛΜΟΥ ΑΝΝΙΤΑ
Τηλέφωνο: 210 9839220 (ΕΣΩΤ.19)

 • Γραφείο Θαλασσίων Αθλημάτων και υγρού στίβου (ΕΣΩΤ.21)
 • Γραφείο χερσαίων Αθλημάτων (ΕΣΩΤ.19)
 • Γραφείο Κίνησης και διάθεσης αθλητικών χώρων Τηλέφωνο: 6944894274
 • Γραφείο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (ΕΣΩΤ.20)
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων – Ενημέρωσης Κοινού (ΕΣΩΤ.19)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος:ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: 216 800 2601

 • Γραφείο Εποπτείας – Μελέτης και συντήρησης πρασίνου
 • Γραφείο Δομικών Έργων
 • Γραφείο Μηχανολογικών – Υδραυλικών – Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Γραφείο Αξιοποίησης τροχοφόρων και λοιπού εξοπλισμού

Ανεξάρτητα Γραφεία που υπάγονται στον Πρόεδρο της Ε.Δ.

 • Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
 • Γραφείο Οργάνωσης και Μελετών Αξιοποίησης χώρων
 • Γραφείο Γραμματείας Ε.Δ. (ΕΣΩΤ.12)
Home ΕΑΚΝ Διοικητικές υπηρεσίες

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS