Ξενώνες Αθλητών

xenonesAthliton
  • Το συγκρότημα των ξενώνων αποτελείται από εκατό δώδεκα (112). Τα σαράντα πρώτα δωμάτια κατασκευάστηκαν το 1960 και ανακαινίσθηκαν πλήρως το 2002 έτος κατασκευής και των υπολοίπων εξήντα ενός ξενώνων.
  • Τα δωμάτια έχουν εμβαδόν δεκαοκτώ (18 τ.μ.) τετραγωνικά.
  • Στους ξενώνες παραχωρούνται σε αθλητές-τριες υψηλού αγωνιστικού επιπέδου που στελεχώνουν τις Εθνικές Ομάδες και προπονούνται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά με προτεραιότητα αθλητές από επαρχεία. Οι αθλητές – τριες που φιλοξενούνται στους ξενώνες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά καθώς και τα κριτήρια για την επιλογής τους είναι αρμοδιότητα των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών Ομοσπονδιών. Η διάθεση των ξενώνων (αριθμός δωματίων) στις αθλητικές Ομοσπονδίες ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά.
  • Υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης των Ξενώνων σε αθλητές ομάδων με πληρωμή αντίστοιχου αντιτίμου βάσει τιμολογίου.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS